Rek za sredo po mastnem pustu:

E magna coena stomacho fit maxima poena.(od obilne hrane prihaja želodcu največja kazen)

Več kot 250 vinskih pregovorov in rekov najdete na https://www.slovino.si/pregovori.php