Dan kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

Danes 17. aprila je KGZS Maribor na široko odprl svoja vrata za za vse tiste, ki jih zanimajo dejavnosti katere ta institucija opravlja.V sklopu dneva odprtih vrat KGZS Maribor poteka posvet z zanimivo tematiko in naslovom

ZEMLJA IN . . .

Vsak dan se soočamo z ogrožanjem zemlje, Zemlje kot planeta in zemlje kot prsti.
O pomenu ohranjanja rodovitnosti tal kot osnove za pridelavo hrane ob hkratnem varovanju okolja bodo spregovorili kmetijski strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda.

Obiskovalci bodo imeli možnost:

Ogleda dela zaposlenih po posameznih službah, pogovora s strokovnjaki,
oddaje vzorcev za analize po akcijskih cenah in posveta o vzorcih, prisotnosti pri opravljanju meritev akreditiranem laboratoriju, pokušanja sadja in vina. Ogleda promocijskega filma o Kmetijsko gozdarskem zavodu in Inštitutu za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu, seznanitve s postopkom kontrole in certifikacije, ogleda razstavnih prostorov, nakupa ponudbe pridelkov ekoloških pridelovalcev.