Zlati grič – na posestvu Škalce najmodernejša klet v tem delu Evrope

"Med
V idilično okolje Škalc umeščena moderna arhitektura in vrhunska tehnologija. Podjetje Zlati grič zaključuje 5 milijonov evrov vredno investicijo v Slovenskih Konjicah.

Podjetje Zlati grič iz Slovenskih Konjic je tik pred zaključkom izgradnje celovitega kompleksa nove vinske kleti s 3477 kvadratnimi metri modernih prostorov, ki se v večini nahajajo pod zemljo. Več kot 5 milijonov evrov vredna investicija v vinarstvo je ena večjih na kmetijskem področju in predstavlja pomemben napredek za štajersko in slovensko vinarstvo. Na 100 hektarjih velikem vinogradniškem posestvu Škalce, kjer se med idiličnimi vinogradi nahajajo golf igrišče, vinogradniški dvorec s prenočišči in gostilna, bo nova pridobitev celovito zaokrožila ponudbo. Z zaokroženo infrastrukturo moderne vinske kleti Zlati grič se na vinarskem in turističnem področju odpirajo nove sinergijske razvojne priložnosti vseh turističnih ponudnikov na širšem območju. Nov kompleks sestavljajo nova vinska klet s prešo, polnilnico in skladiščnimi prostori, upravna zgradba, reprezentančna klet z modernim degustacijskim prostorom, vinoteka in prodajalna vin. Novo domovanje Konjičana in ostalih vrhunskih vin iz Zlatega griča, kakor so poimenovali novo pridobitev, bo popolnoma nared že za sprejem vsega grozdja letošnjega letnika. Arhitekta Andrej Kemr in Boris Igor Skulj sta poskrbela za edinstven arhitekturni dosežek, ki v največji meri ohranja karakter obstoječega ambienta. Nedvomno bo nova pridobitev pomembno vplivala na še višjo kakovost vin iz Zlatega griča. Cilj je izkoristiti tehnološke in naravne priložnosti ter negovati vina za najzahtevnejše vinoljube doma in po svetu.


Kapaciteta kleti znaša 1,3 milijona litrov in omogoča najmodernejše vinu prijazne postopke v varovani atmosferi. Tehnologija ima vgrajene sisteme za nadzor temperature v posameznih vinskih posodah, kar omogoča dirigirano fermentacijo. Manjši del kapacitet je v leseni posodi. Najsodobnejša oprema napoveduje nove stile vina, kajti le s takšno tehnologijo in ustreznimi znanji je mogoče izkoristiti aromatski potencial in priložnosti, ki jih ponuja vinorodni okoliš Štajerska Slovenija. Že z letnikom 2009 lahko ob obstoječih linijah vin Zlatega griča pričakujemo tudi slogovno popolnoma prenovljena, še vedno lokalno specifična in v svetu iskana moderna, sadna, sveža vina z izraženimi primarnimi aromami. Tehnologija bo omogočala, da se vse naravne danosti zgodovinsko že slavnih leg na Škalcah v polni meri odrazijo tudi v steklenicah.

Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja Zlati grič. Več kot 5 milijonov evrov vreden projekt bo deloma financiran z lastnimi sredstvi podjetja, s krediti in delno s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom. Sofinanciranih sredstev je bilo za 1,13 mio €, ostalo so lastna sredstva in bančna financiranja. Skupna investicija bo prekoračila znesek 5.2 mio €.

V času gospodarske krize je tako velika poteza konjiškega podjetja izziv za celotno kmetijsko panogo. Ne le za lokalno okolje, temveč za celotno vinorodno deželo Slovenijo. Izjemna arhitektura in najnaprednejša tehnologija sta sama po sebi pokazatelj višjih ciljev, ki jih ima podjetje Zlati grič pri približevanju svojih vin in turistične ponudbe najzahtevnejšim potrošnikom. Nenazadnje bodo najmodernejše kletarske tehnologije omogočale, da bodo vina iz Zlatega griča suvereno stala ob boku najkakovostnejši svetovni konkurenci in v nekem delu celo dirigirala trende pri zahtevnih vinskih potrošnikih. Ob slovenski vinski razdrobljenosti oz. butičnosti bo nova klet s svojimi kapacitetami omogočala prodornejši nastop slovenskih vin na tujih tržiščih.

Podjetje bo s prenosom poslovnih funkcij na enotno lokacijo zniževalo notranje stroške, povečalo storilnost zaposlenih ter s tem dvigovalo fleksibilnost delovanja podjetja. Zaradi koncepta izgradnje kleti je potrebno omeniti tudi nezanemarljivo ekološki moment zmanjšanja porabe električne energije, ki je dosežen z novimi objekti.