Pomurski sejem

SEJEM ZA DOBRE LETINE
Poslovanje Pomurskega sejma v letu 2009 je bilo dobro kljub kriznim dogajanjem v gospodarstvu. V Gornji Radgoni na stičišču štirih držav, ki so jo nove avtocestne povezave še bolj približale Sloveniji in svetu, so potekali 3 sejmi.
Z njimi je organizator dosegel načrtovane cilje. Realiziran ni bil le sejem SOBRA, ki je bil skladno z dogovorom v okviru programskega sveta terminsko prestavljen v leto 2010.

V letu 2009 se je na sejmih MEGRA, LOV in AGRA v Gornji Radgoni na razstavnem prostoru v skupni velikosti 92.900 m2 metrov predstavilo 2.280 razstavljavcev iz 30 držav, sejme pa si je ogledalo več kot 164.000 obiskovalcev.
Na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, medu, kmetijske mehanizacije in opreme, ter na Odprtem državnem ocenjevanju vin – Vino Slovenija Gornja Radgona so strokovne komisije ocenile 1376 izdelkov, ki jih so jih prijavili 403 proizvajalci iz 7 držav.

Poleg sejmov pa je Pomurski sejem uspešno organiziral in soorganiziral tudi druge projekte. Sodeloval je pri organizaciji 56. svetovnega prvenstva v oranju v Moravskih Toplicah. Na sejmih GAST in SASO v Splitu je organiziral predstavitev slovenskih podjetij.

Skupaj s pokrovitelji projekta je okronal 13. Vinsko kraljico Slovenije 2009, Karolino Kobal, ki je promovirala slovensko vinogradništvo, vinarstvo in turizem na več kot 60 dogodkih. Sodeloval je v Združenju evropskih kmetijskih sejmov EURASCO in v društvu agrarnih novinarjev Slovenije DANS. Skupaj z okrajnim glavarstvom Bad Radkersburga je z mednarodno slikarsko kolonijo “Vinogradi obeh bregov Mure” petnajstič izpričal tesno zgodovinsko povezanost obeh obmejnih krajev ter Avstrije in Slovenije. Sodeloval je na 76. letnem kongresu mednarodne zveze sejmov UFI.

Finančna in gospodarska kriza bo tako ali drugače vplivala na sejemsko dejavnost tudi v letu 2010. Pri tem pa se zaposleni v Pomurskem sejmu zavedajo, da imata poslovno povezovanje in promocija v času recesije še večji pomen. Zato bodo v prihodnost zagledanim podjetjem in njihovim izdelkom nudili vso podporo pri kakovostnih sejemskih predstavitvah, poslovnem povezovanju, spremljevalnih dogodkih in oglaševanju. Študije preteklih recesij so namreč dokazale, da so podjetja, ki v času krize niso zmanjšala oglaševanja, po njej postala še močnejša. Ravno sejem pa je eno najmočnejših orodij promocijskega in trženjskega spleta, saj plemeniti predstavitve podjetij in njihovih izdelkov z nepogrešljivim osebnim stikom.

SEJEMSKO LETO 2009

22. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov,
31. 3. – 4. 4. 2009

• Razstavni prostor skupaj – 20.800 m2
• Razstavne hale – 10.000 m2
• Zunanji razstavni prostor – 10.800 m2
• Število razstavljavcev – 460
• Domači razstavljavci – 340
• Tuji razstavljavci – 120
• Sodelujoče države – 18
• Število obiskovalcev – 24.240

6. mednarodni bienalni sejem lovstva, ribištva, turizma in aktivnosti v naravi, 17. – 19. 4. 2009

• Razstavni prostor skupaj – 6.800 m2
• Razstavne hale – 5.100 m2
• Zunanji razstavni prostor – 1.700 m2
• Število razstavljavcev – 140
• Sodelujoče države – 15
• Število obiskovalcev – 10.000

47. mednarodni kmetijsko-živilski sejem,
29. 8. – 5. 9. 2009

• Razstavni prostor skupaj – 65.300 m2
• Razstavni prostor v halah – 22.500 m2
• Zunanji razstavni prostor – 25.200 m2
• Razstave živali – 2.600 m2
• Vzorčni nasadi, maneža, predstavitveni prostor – 15.000 m2
• Število razstavljavcev – 1.680
• Domači razstavljavci – 1.055
• Tuji razstavljavci – 625
• Sodelujoče države – 29
• Število obiskovalcev – 130.000


MEDNARODNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI IZDELKOV V LETU 2009

Na Mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov je sodelovalo 31 podjetij iz dveh držav s 258 izdelki.
Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov je privabilo 25 proizvajalcev iz štirih držav z 258 izdelki.
Na Mednarodnem ocenjevanju sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod je sodelovalo 8 podjetij iz treh držav s 56 vzorci.
Mednarodno ocenjevanje medu je privabilo 43 čebelarjev iz treh držav z 69 vzorci medu. Na Mednarodnem ocenjevanju kmetijske mehanizacije in opreme je sodelovalo 33 podjetij iz treh držav z 69 eksponati.

Na Odprtem državnem ocenjevanju vin – Vino Slovenija Gornja Radgona je sodelovalo 263 pridelovalcev iz 5 držav s 766 vzorci vina.

Pomurski sejem je tudi nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, s katerim skrbi za promocijo slovenskih vin, vinogradništva in slovenske vinorodne dežele, za predstavitev slovenskega turizma in kulturne dediščine ter dvig vinske kulture. Vinska kraljica Slovenije 2009, Karolina Kobal je širila vinsko kulturo na več kot 60 dogodkih.

SEJEMSKO LETO 2010

23. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov,
23. – 27. marec 2010

MEGRA, mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov, bo od 23. – 27. marca 2010 pod geslom ťTrajnostno perspektivenŤ ponovno največja in najcelovitejša predstavitev gradbeništva, gradbenih materialov ter gradbene mehanizacije, opreme in orodij v Sloveniji in tem delu Evrope.

Izpostavljene vsebine sejma bodo:
– energijsko varčna hiša in naravna gradnja,
– obnovljivi viri energije,
– umna raba energije.

Posebne razstave v okviru sejma:
– umna raba energije (v organizaciji Mariborske razvojne agencije, Društva inštalaterjev energetikov Maribor in Pomurskega sejma),
– nepremičninski trg,
– energijsko varčna hiša in naravna gradnja (predstavitev proizvajalcev hiš, gradbenih elementov, stavbnega pohištva, izolacij in urejanja okolice),
– keramika in sanitarna oprema,
– varovanje in zaščita objektov (službe za varovanje, protivlomno stavbno pohištvo, elektronika, …)
– kritine v času klimatskih sprememb,
– nagrajeni arhitekturni projekti (v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije),
– predstavitev obrtnikov Pomurja.

Strokovni posveti:
– okrogla miza IZS,
– investicije v Pomurju,
– podelitev znakov kakovosti v graditeljstvu,
– prometna infrastruktura,
– stanovanjski posvet,
– zakonodaja na področju gradbeništva,
– subvencije za umno rabo energije.

Spremljevalni dogodki:
– brezplačno energetsko svetovanje za občane (Ensvet, Eko sklad),
– brezplačno gradbeno svetovanje (gradbeni institut ZRMK),
– 11. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev,
– predstavitev gradbenega izobraževanja,
– tekmovanje mladih v zidanju,
– predstavitev deficitarnih poklicev v gradbeništvu,
– stanovski dnevi.

48. mednarodni kmetijsko-živilski sejem,
21. – 26. avgust 2010

AGRA, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, bo od 21. – 26. avgusta 2010 pod geslom ťNaravnost na mizoŤ predstavil celoten spekter novosti za pridelavo, rejo, predelavo in postrežbo. Državne predstavitve na sejmu načrtujejo Češka, Avstrija, Poljska, Makedonija, Vojvodina in Srbija. Predstavljen bo tudi poseben projekt ponudnikov kmetijskih izdelkov iz Avstrije – Ab Hof. Poslovni del sejma bodo dopolnile strokovne razstave živali ter vzorčni nasadi poljedelskih kultur.

Izpostavljene vsebine sejma bodo:
– regionalna živila,
– prehranske oskrbne verige,
– ekološko kmetijstvo in ekološka hrana,
– kmetijstvo v luči klimatskih sprememb,
– funkcionalna hrana,
– slovensko kmetijstvo in živilski izdelki,
– regionalne specialitete Slovenije in drugih držav.

Posebne razstave v okviru sejma:
– strokovne razstave živali (poudarek na avtohtonih slovenskih pasmah),
– vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje,
– specializirana razstava Vino Slovenija Gornja Radgona,
– tržnica jedilnih olj,
– tržnica medu in izdelkov iz medu,
– kmečka tržnica,
– eko – bio tržnica.

Strokovni posveti:
– predstavitev zakona o promociji kmetijstva in živilskih izdelkov,
– regionalne specialitete, zaščiteni proizvodi,
– strategija slovenskega kmetijstva,
– varna in kakovostna slovenska živila,
– govedorejski posvet,
– prašičerejski posvet,
– drobnica,
– čebelarstvo,
– veterinarski posvet,
– gozdarstvo,
– vinogradništvo in vinarstvo,
– podnebne spremembe in kmetijstvo,
– ekološko kmetijstvo,
– voda in človek,
– primeri dobre kmetijske prakse.

Spremljevalni dogodki:
– 12. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov,
– revije goveje živine, konj in drobnice s strokovnim komentarjem,
– ocenjevanje in nagrajevanje razstavljenih živali,
– vodeni ogledi razstav živali in po vzorčnih nasadih rastlinske proizvodnje,
– pokušnja vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona v Vinskem hramu,
– pokušnje vin v vinogradniško vinarski hali,
– pokušnje prehrambenih izdelkov, nagrajenih na ocenjevanjih kakovosti,
– zaključek nagradne akcije Najtežja in najzanimivejša buča, tekmovanje v plesanju polke ter številni drugi družabni in zabavni dogodki,
– stanovski dnevi.

17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike,
21. – 26. avgust 2010

Istočasno s sejmom AGRA bo potekal INPAK, mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike. Pod geslom ťPovezujemo vsebineŤ bo pot od njiv v trgovine in na mize potrošnikov dopolnjeval s ponudbo različnih vrst embalaže, materialov, dodatkov, strojev in opreme za njeno izdelavo, pakirne in označevalne tehnologije, tehnike in sistemov, skladiščne tehnologije ter logistike. Ob skrbi sejma AGRA za ohranjanje narave in zdravja ljudi, bo INPAK namenil temeljni poudarek povezavi eko prehrane in eko pridelave s trajnostnimi vidiki embalaže.
Sejem INPAK bo najavil odprti natečaj Slovenski oskar za embalažo, z ocenjevanjem, ki bo potekalo od 10. do 11. 5. 2010. V letu 2010 je organizator okrepil stike s hrvaškim natečajem za embalažo Cropak ter z avstrijskim inštitutom za embalažo z Dunaja. Razstava nagrajenih izdelkov, ki bo v okviru sejma INPAK potekala na Pomurskem sejmu, bo ponovljena v prostorih GZS v Ljubljani, ter se nadaljevala v okviru BIO – bienalnega industrijskega oblikovanja od 7.10. do 7.11. 2010.

Izpostavljene vsebine sejma bodo:
– trajnostni vidiki embalaže,
– aktivna-inteligentna embalaža,
– eko embalaža,
– slovenski oskar za embalažo.

Strokovni posveti:
– posvet na temo trajnostnih vidikov embalaže.

Spremljevalni dogodki:
– podelitev nagrad Slovenski oskar za embalažo 2010,
– razstava sodelujočih izdelkov na natečaju Slovenski oskar za embalažo 2010.

5. mednarodni sejem obrambe, varovanja, zaščite in reševanja, bienalni sejem,
23. – 25. september 2010

SOBRA, mednarodni bienalni sejem obrambe, varovanja, zaščite in reševanja, bo od 23. – 25. septembra 2010 pod geslom ťZavezništvo sodelovanjaŤ povezoval vse, ki skrbijo za nacionalno varnost, osebno varovanje in zaščito premoženja s tistimi, ki jim je ta skrb namenjena. Ker se bo sejem SOBRA odslej bienalno izmenjaval z Dnevi zaščite in reševanja, bo že v letu 2010 na njem sodeloval celoten spekter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: MORS, Slovenska vojska, poklicne in dolžnostne organizacije, gasilske enote, Policija, reševalne službe ter službe in organi Civilne zaščite. Tako bo poleg strateške varnosti še bolj zagotavljal tudi osebno varnost in varovanje premoženja. Prvi dan sejma bo namenjen strokovni in poslovni publiki, drugi in tretji dan sejma pa bo namenjen najširšemu krogu obiskovalcev.

Izpostavljene vsebine sejma bodo:
– predstavitev Ministrstva za obrambo RS in Slovenske vojske,
– predstavitev sistema zaščite in reševanja (gasilstvo, civilna zaščita, gorski
reševalci, jamarji, skavti),
– predstavitev podjetij, ki ponujajo opremo za varovanje in fizično varovanje,
– oprema za vojsko, policijo, gasilce, reševanje na vodi, reševanje v gorah.

Strokovni posveti:
– predstavitev poslovnih priložnosti na področju obrambne industrije in protidobav za Slovenijo,
– predstavitev Evropske obrambne agencije, NATO-a ter njuno sodelovanje s področjem Balkana,
– predstavitev sistema kriznega odločanja,
– predstavitev SME Uniona ter Grozda obrambne industrije,
– predstavitev sistema nacionalne obrambe ter sistema zaščite in reševanja (Slovenska vojska, zaščita in reševanje, Policija).

Spremljevalni dogodki:
– dinamične predstavitve izurjenosti in opremljenosti Slovenske vojske,
– predstavitve vrhunskih športnikov, zaposlenih v Slovenski vojski in Policiji,
– obiski tujih vojaških delegacij,
– dinamične predstavitve zaščite in reševanja (gasilska vaja),
– demonstracije policijskih veščin.

MEDNARODNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI IZDELKOV

Odprti natečaj Slovenski oskar za embalažo (bienalno ocenjevanje):
10. – 11. maj 2010.
Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov:
20. – 21. maj 2010 (sveže meso), 16. – 18. junij (mesni izdelki)
Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov:
1. – 4. junij 2010
Mednarodno ocenjevanje sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod:
9. junij 2010
Mednarodno ocenjevanje medu:
9. – 11. avgust 2010
Mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme:
20. avgust 2010

Odprto državno ocenjevanje vin – Vino Slovenija Gornja Radgona: 19. – 23. julij 2010 Pomurski sejem bo aktivno sodeloval v Združenju evropskih kmetijskih sejmov EURASCO, v mednarodni zvezi sejmov UFI ter v Društvu agrarnih novinarjev Slovenije.
Skupaj z okrajnim glavarstvom Bad Radkesburg bo 16-ič organiziral slikarsko kolonijo “Vinogradi obeh bregov Mure”.
14. januarja 2010 bo Karolina Kobal predala krono 14. Vinski kraljici Slovenije.

——————————-
Pomurski sejem, d.d.
telefon: 02/5642 116
telefaks: 02/5642 160
e-pošta: info@pomurski-sejem.si
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon 041/263 107
e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
http://www.pomurski-sejem.si
http://www.pomurski-sejem.si