Zidanica Malek

Ob vinski cesti med Svetinjami in Jeruzalemom stoji zidanica Malek. V stavbi je ogromna preša in pod njo obokana klet.

Jeruzalemska vina so nekoč dozorevala v mnogih zidanicah po goricah, med drugim tudi v Maleku. Nekdanja gosposka hiša Malek stoji ob cesti med Jeruzalemom in Svetinjami in je tipična zidanica bogatih lastnikov vinogradov v preteklosti. Danes v njej predstavljajo vina družbe F&F Jeruzalem Ormož.

Posebna zanimivost je hišna kapela z ohranjeno fresko Marijinega vnebovzetja, baročno delo iz prve polovice 18. stoletja. Na stranskih stenah sta ohranjeni dve žanrski slikariji. Po mnenju restavratorjev je ta poslikava in s tem kapela starejša od same zidanice in je bila kapela vključena v pozneje zgrajeno zidanico. Zidanica je spadala pod gospoščino Branek, katere lastniki so bili furlanski grofje iz rodbine Codroipo. Ob koncu 19. stoletja je postala lastnica Maleka in posesti v Veličanah družina Fischerau – posestniki in vinski trgovci iz Leobna. Po drugi svetovni vojni je bila posest dana v upravljanje posestvu Jeruzalem – Svetinje.

Danes je zidanica v upravljanju in lasti družbe P& F Jeruzalem Ormož d.o.o.

Več kot tristo let stara zgradba, ki so jo nekdanji lastniki uporabljali za prebivališče in gospodarsko poslopje za predelavo grozdja in negovanje vina, je danes preurejena v turistični objekt, ki odpira vrata naročenim skupinam in individualnim obiskovalcem.

Sredi Jeruzalemskih goric nudi pokušino in možnost nakupa vin P&F Jeruzalem Ormož, ogled obokane kleti, stare preše, kapelice in manjšega vinogradniškega muzeja.

V kleti vam predstavijo vina družbe Jeruzalem Ormož ob manjšem prigrizku. Po končani pokušini vin si lahko vina kupite za domov.

Vinogradniška sobica je tudi primerna za organizacijo sestankov in kolegijev ter razne pogostitve (zaključene družbe).

Rezervacije po mailu malek@jeruzalem-ormoz.si