Slovenski red vitezov vina

Sedmič je zasedalo Združenje slovenskega reda vitezov vina.
MEDSE SE SPREJELI DEVET NOVIH ČLANOV

Trenutno so v Sloveniji skupaj 104 članice in člani omenjenega viteškega združenja; Med člani, od vinogradnikov, do gospodarstvenikov, politikov, pevcev, igralcev, vinskih kraljic, akademikov…

Izjemno slovesno in svečano je bilo minuli konec tedna, torej tik pred prvo adventno nedeljo, ter pred sv. Barbaro, in sv. Miklavžem. Združenje slovenskega reda vitezov vina, ki deluje v devetih omizjih po vsej državi, in ki je leta 2004 nastalo iz nekdanjega konzulata Evropskega (Gradiščansko – Panonski) reda vitezov vina, je namreč v Predjamskem gradu v Postojni, imelo tradicionalno,7. letno ťViteško slovesnostŤ. Na slovesnosti, katero so popestrili s posebnim kulturnim programom, predavanjem dr. Mojmirja Wondra o kulturi pitja vina, ter vrhunsko vinsko kapljico in kulinaričnimi dobrotami, je dosedanjih 95 članic in članov, medse sprejelo še osem novih članov in eno članico. Hkrati pa so nekaj dosedanjih vitezov povzdignili, in sicer: 7 jih je napredovalo in pripravnika v viteza II. reda, pet iz viteza II. reda, v viteza I. reda ter štirje iz viteza I. reda v Viteza vina.

In med novo sprejetimi, enako kot med dosedanjimi vitezi vina, so namreč prav vsi sloji prebivalstva, kajti kot je v pozdravnem nagovoru dejal ambasador Slovenskega viteškega reda Milan Kneževič, v njihovem združenju ni razlik. In zato ne preseneča, da so med njimi: vinogradniki, podjetniki, gospodarstveniki, politiki, kulturniki, doktorji in magistri znanosti, torej mnogi javni, znani in manj znani državljani, ki častijo vino kot nekaj svetega. V svojem nagovoru na slovesnosti je ambasador Kneževič med drugim povedal, da je v združenju trenutno nekaj nad 100 članic in članov, kar je nekje dobra polovica, načrtovanega članstva. Z zadovoljstvom je zato ugotovil, da so medse sprejeli še devet članic in članov, hkrati je bil vesel, da se je tokratne viteške svečanosti udeležilo tako veliko število „starih“ članic in članov, saj jih je bilo nad 70.

Slovenski red vitezov deluje šele sedmo leto, a kljub svoji „mladosti“ je članstvo naredilo veliko na promociji vina in kulture pitja. Vitezi skrbijo za dvig kulture pitja vina, ohranjanje običajev povezanih s slovenskim vinogradništvom in vinarstvom, promovirajo slovenska vina doma in v tujini, razglašajo žlahtna in plemenita vina v Sloveniji, ob tem vsako leto, v Gornji Radgoni, izbirajo „viteško vino“. V okviru vsega tega pa je, po prepričanju ambasadorja reda Milana Kneževiča, dvig domoljubja. „Delujemo v širšem družbenem interesu, saj nismo strogo zaprti v svoje vrste. V ta namen izdajamo tudi knjige s področja kulinarike in vina. Tako smo doslej izdali že štiri knjige, Prva izmed teh knjig je bila ť200 vinskih pesmi in napitnicŤ, ki smo jo poimenovali v čast vinu in domovini, sledijo pa: Tartufi in vino, Vino in stare slovenske jedi, ter na koncu Haloze – pokrajina, ljudje in vino. Za vse te knjige, čigavi avtorji so naši člani, smo prejeli priznanja doma in v tujini, najvišje priznanje pa smo leta 2007 prijeli na Kitajskem za knjigo Tartufi in vino, ki je bila razglašena za najboljšo knjigo s področja kulinarike in vina za omenjeno leto. In če vemo, da po svetu letno izide 25.000 takšnih knjig potem je jasno kakšna čast nas je doletela“, nam je razlagal ambasador Kneževič.

Na zanimivi in prijetni viteški slovesnosti v Postojni smo lahko slišali tudi veliko lepih zanimivosti povezanih z vinom, kar tudi ne preseneča, saj so bili zraven sami vitezi. A vino je bilo najprej namenjeno le bogovom. To je namreč zgodba o velikanih, ki so dozorevali v sodih, o druženju z njimi, o civilizaciji, ki svoja leta šteje v tisočletjih. Vino tudi odslikava vzajemni odnos vinogradnika – vinarja in ljubitelja vina. Je izpoved enega in drugega o tej čudežni pijači, ki spremlja človeka od vekomaj. Vino, ki je pesem zemlje, naj bo darilo osebi, ki v kozarcu vina ne vidi le tekočine, morda zazna še vonj in okus, ampak ji pomeni nekaj več, osebi, ki zna ceniti trud vinogradnika in skrb kletarja; osebi, ki v vinu odkriva življenje od zemlje in trte do človeka, do prijateljev, ki jih spoznava ob vinu, zakaj vino ni rado samo. Zgodba o vinu pa je zgodba o človeku. Vino spremlja vse poti človeške ustvarjalnosti, človekovega hotenja po lepem, po tradiciji in viziji jutrišnjega dne. Zdaj je vino pesem, zdaj podoba na platnu, zdaj beseda na papirju, zdaj izpoved v veselju in žalosti, zdaj dogodek, ki postaja z umetniškim delom nesmrten; Vino blagoslovi vsako jed ter ťvino je dobro že samo po sebi, ali vleče nase tudi druge dobre reči: ljubice, godce, ples, petje in vsako drugo veselje. Izvedeli smo, tudi, da je pred natanko 166 leti, davnega leta 1844, Matija Vertovec napisal prvo strokovno knjigo o pridelavi vina: Vinoreja…
V Slovenskem redu vitezov ne more biti vsakdo. Vitez namreč postaneš, če imaš določene kvalitete ter le na povabilo članov tega reda. Moraš biti vinogradnik ali vinar, častilec vin, spoštovati moraš vinsko kapljico, jo promovirati in širiti kulturo pitja vina, moraš biti domoljub. Ob tem je član lahko tisti, ki ga red povabi medse, kajti članstvo v redu je omejeno in je najvišje možno priti do številke 160. Slovenski red deluje v devetih viteških omizij (Pomurje, Ptuj – Ormož, Maribor, Celje, Ljubljana, Omizje za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino, omizje za Slovensko Istro in Kras ter Omizje Brda in Vipava), najvišji skupni organ pa je omenjeni Svet reda.

Tokrat so v Postojni napredovali: Iz viteza vina I. reda, v viteza vina: Ernest Ebenšpanger, Alojz Filipič (oba omizje Pomurje), Lidija Ruško in Katja Grabovac (obe Ptujsko – ormoško omizje), iz viteza vina II. reda, v viteza vina I. reda so napredovali: Zlatko Borak (omizje Pomurje), Radoš Stojanovič (omizje Ljubljana), Vladimir Korošec (Ptujsko-ormoško omizje), Iztok Podkrižnik (omizje Cilje) in Janez Kramberger (omizje Maribor), iz vitez vina – pripravnik, v vitez vina II. reda: Ciril Smrkolj (omizje Ljubljana), Miran Kunst (omizje Maribor), Ivan Simonič, Ivan Urbanč (oba omizje Dolenjska-Bela krajina – Posavje)Gašpar Misič, Stanislav Renčelj (oba omizje Slovenska Istra – Kras), Jože Skonta in Hadrian Korsi (oba omizje Brdo – Vipava). Sprejeti so tudi novi vitezi – pripravniki, in sicer: Nina Levičnik, Gojmit Lešnjak – Gojc (oba omizje Ljubljana), Franc Klainšek (Ptujsko ormoško omizje), Jože Hančik, Dušan Zorko (oba omizje Pomurje), Peter Misja (omizje Celje), Miha Butora, Matjaž Han (oba omizje Dolenjska – Bela krajina – Posavje) in Venčeslav Pišot (omizje Slovenska Istra – Kras).

O.B.

SLOVESNA ZAPRISEGA SLOVENSKEMU REDU VITEZOV VINA

Ob sprejemu v viteški red zaprisegam:

1. Da bom spoštoval-a pravila Slovenskega reda vitezov vina in se zavzemal-a za njegov ugled doma in po svetu.

2. Da bom spoštoval-a in širil-a tradicionalne vrednote vinske kulture.

3. Da bom častil-a plemenita vina in razvijal-a viteško prijateljstvo.

4. Da bom podpiral-a in posredoval-a okolju znanstvena in strokovna vedenja o vinu.

5. Da bom v Redu in izven izražal-a domoljubje in gojil-a prijateljstvo do sorodnih vinskih združenj.

V čast vinu in domovini!

TEMELJNA NAČELA REDA VITEZOV VINA

Viteški red deluje na kulturno – družbenem področju, neobremenjeno z verskimi, političnimi, gospodarskimi in stanovskimi interesi zaradi:

1. Negovanja, dviganja in širjenja vinske kulture in z njo povezanih dejavnosti,

2. Posredovanja znanstvenih spoznanj o vinu,

3. Čaščenja in razglašanja plemenitih vin, ter pospeševanja najboljših lastnosti teh vin,

4. Priznanja vrednot krščanske kulture, ter podpiranja socialne in karitativne dejanvosti,

5. Zavzemanja za vse lepo, dobro in resnično, za idealne vrednote, žlahtno duhovnost in viteško prijateljstvo in

6. Vsi zapriseženci viteškega reda so stanovsko enakopravni, vsak zapriseženec: hospes – pripravnik, svetnik, sodnik in vitez, je s svojim vstopom v viteški red dolžen v zasebnem, službenem, pa tudi v javnem delovanju stremeti k uresničevanju plemenitih ciljev reda in v redu tudi aktivno sodelovati.

(ob)