AGRA praznuje častitljivi 50. jubilej

NA TEMELJIH 50-LETNE TRADICIJE IN NA KRILIH PRIHODNOSTI
ťSejemsko leto 2011 v Pomurskem sejmu z ozirom na gospodarsko in splošno stanje v Sloveniji in svetu ocenjujemo kot uspešno in dobro.

Uspelo nam je uspešno realizirati vse tri sejemske projekte, šest ocenjevanj kakovosti in veliko obsejemskih dogodkov, ki so bili odmevni in uspešni za razstavljavce, obiskovalce in druge udeležence. V Pomurskem sejmu se zavedamo, da je v danem ekonomskem trenutku najbolj pomembno ostati na tržišču pomemben akter z vsemi obstoječimi produkti in programi, ki imajo tradicijo. Iščemo tudi nove izzive pri čemer pa se zavedamo pogojev, ki jih nudi ožje okolje in regija.


Pomurski sejem v letu 2012 z mednarodnim kmetijsko – živilskim sejmom AGRA praznuje častitljivi 50. jubilej.  Tako AGRA kot drugi sejmi, ki jih organiziramo, so prilagojeni pokrajini ob Muri in pokrivajo regijo, ki sega v Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. V tej širši regiji je največja naravna danost kmetijstvo in ljudje, ki obvladajo veliko dejavnosti in so odprti in skromni ter pošteni. Pomurski sejem ima odgovorno poslanstvo v tem, da v tej regiji nudi prireditve, ki postavljajo to regijo ob bok najbolj razvitih in najbolj sposobnih regij, saj se na sejmih, ki jih organizira, lahko promovira regijsko gospodarstvo in regija kot pokrajina z vsemi svojimi posebnostmi. Poleg bogatega kmetijstva je ta regija dala vedno tudi veliko gradbincev, v regiji je veliko naravnega okolja z bogato lovsko, ribiško in turistično tradicijo in ne nazadnje iz te regije prihaja tudi največ poklicnih vojakov. Zato je vizija Pomurskega sejma v razvoju sejmov kot je kmetijsko-živilski sejem, kot je gradbeni, komunalni in energetski, sejem lov ribolov in turizem ter sejem sodobna obramba in zaščita. In ravno  AGRA, MEGRA, LOV in SOBRA so sejmi, ki so se že dokazali kot pomembni za regijo, celotno državo in za mednarodno regijo sosednjih držav. Na teh projektih pa je še veliko podprojektov, ki se bodo prilagajali trendom in usmeritvam nadaljnjega razvoja kot samostojne prireditve ali kot organizacijski del večjih. Poslovno povezovanje in promocija imata v času gospodarske krize še večji pomen. Poslanstvo Pomurskega sejma je, da nudi podjetjem in njihovim izdelkom, ki kažejo pot iz recesije in okoljske krize, vso podporo pri kakovostnih sejemskih predstavitvah, poslovnem povezovanju, spremljevalnih dogodkih in oglaševanju.Ť
 
Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejmahttp://www.pomurski-sejem.si/