Dolenci nezadovoljstvo pokazali na Štajerskem

Četrti dan 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni, ko je bil dan namenjen vinogradnikom in vinarjem, so pred upravno zgradbo družbe Pomurski sejem protestni shod pripravili vinogradniki, predvsem tisti iz Dolenjske, ki so proti predvideni spremembi katastrskega dohodka in davka na nepremičnine.

Zbralo se je več kot 1000 vinogradnikov, ki so protestno na kup zložili vinsko trto, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše pa je ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu predal šest sklepov, ki so jih sprejeli na izredni skupščini zveze.


Zahteve vinogradnikov celotne vinorodne dežele Posavje so naslednje:
1. Katastrski dohodek za grozdje in vino ne sme biti enoten. Nujno je potrebno spremeniti Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka na tak način, da se katastrski dohodek izračunava ločeno za grozdje in vino.
2. Država, naj zaradi številnih pripomb in posledično nerealno izračunanega katastrskega dohodka ter neenakomerno porazdeljenega davčnega bremena nemudoma pristopi k pripravi novega modela za izračun katastrskega dohodka, ki bo zagotavljal vzdržno, sorazmerno ter pravično davčno osnovo za obdavčitev kmetijstva in gozdarstva. Trenutni izračuni katastrskega dohodka kažejo na izrazito nesorazmerno visoko obremenitev vinogradništva, sadjarstva in gozdarstva.
3. Predhodno naj država prioritetno poskrbi za ureditev kakovostnih evidenc in podatkov, ki bodo lahko temelj za izračun pravične davčne osnove .
4. V naslednjih letih po letu 2013 in do uveljavitve izračunov katastrskega dohodka po novem modelu se na letni ravni katastrski dohodek ne sme povečati za več kot 10 odstotkov. Vzporedno s tem je potrebno spremljati vpliv obdavčitve po novem modelu.
5. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske odločno vztraja pri izločitvi iz obdavčitve nepremičnin vseh kmetijskih zemljišč, gozdov, stavbišč in objektov, ki se uporabljajo za kmetijsko pridelavo.
6. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske bo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva in se povezovala s sorodno mislečimi organizacijami za dosego pravične obdavčitve po katastrskem dohodku in izločitvi proizvodnih zemljišč in gospodarskih objektov iz obdavčitve nepremičnin.